Lions Club Espoo Pohjoinen

Vuonna 1964 perustettu LC Espoo Pohjoinen - Esbo Nord on Espoon toiseksi vanhin Lions-klubi. Jäseninämme on sekä naisia että miehiä. Toiminta-alueemme on Pohjois-Espoo. 
Klubin toiminta on monipuolista ja palkitsevaa. Tuemme monin tavoin nuoria, senioreita, veteraaneja ja muita apua tarvitsevia paikallisyhteisömme jäseniä. 

Esimerkkeinä tukemistamme paikallisyhteisömme jäsenistä on kehitysvammaisten mainio Bemband, partiolippukuntia esim. Tre Björkar, alueemme vapaapalokunta Pitkäjärven VPK.

Kaikki keräämämme varat menevät Lions-toiminnan kautta lyhentämättömänä hyväntekeväisyyteen. 

Aktiviteeteistamme vanhin on Kevättempaus, joka viettää keväällä 2022 40 -juhlavuotta. Tapahtuma järjestetään vuosittain keväällä Laaksolahden monitoimitalolla ja sen ympäristössä. Kevättempaus on koko perheen iloinen tapahtuma, jossa on monenlaista ohjelmaa perheen pienimmistä aikuisiin. Kevättempaus on klubillemme tärkein varainhankintakeino, joka on järjestetty jo vuodesta 1982 alkaen. 
Klubi on osallistunut myös kaikkiin valtakunnallisiin Punainen Sulka keräyksiin. Ensimmäisessä keräyksessä 1960-luvun alussa se oli jopa maan kolmanneksi parhain.

Klubi on aikanaan perustanut myös kaksi muuta Espoossa toimivaa Lions-klubia: LC Espoo Leppävaara ja LC Espoo Keskusta.

Jäsenmäärämme kasvu on ollut tasaista. Jäsenmäärän ollessa tällä hetkellä reilut 30 on tilanteemme hyvä aktiivisen klubitoiminnan ja aktiviteettien toteuttamisen näkökulmasta.

Haluaisitko sinä liittyä joukkoomme? Jos tunnet kiinnostusta Lions-toimintaa kohtaan, haluat vaikuttaa paikallisyhteisössäsi ja auttaa apua tarvitsevia Lionsien perinteiden mukaisesti – Tervetuloa mukaan!

Suomen Lions-liitto verkossa: https://www.lions.fi/
Lions Clubs International verkossa: https://www.lionsclubs.org/en

Lions Club Esbo Nord

Vår klubb grundades redan år 1964 och den är därmed den nästäldsta Lionsklubben i Esbo. Vi har både manliga och kvinnliga medlemmar. Dess verksamhetsområde utgörs av norra Esbo
Vår verksamhet är aktiv och mångsidig. Vi stöder olika sätt unga, krigsveteraner och andra som behöver hjälp inom vårt område.

Exempel på medlemmar i vårt lokala samhälle som vi stödjer är det utmärkta Bemband för personer med intellektuella funktionsnedsättningar. Genom att stödja scoutflaggor som Tre Björkar, Pitkäjärvi VPK i vårt område.

Alla insamlade medel går oavkortade till välgörenhet. Den äldsta av våra aktiviteter är Vårjippot, som ordnas varje år i slutet av april på allaktivitetshuset i Dalsvik. Vi strävar till att göra jippot till en bemärkt lokal händelse för barn och vuxna.  Jippot har arrangerats sedan 1982 och det utgör vår viktigaste penninginsamlingsaktivitet.
Därtill deltar vi givetvis i Lionsrörelsens nationella aktiviteter. Ett exempel på sådana är den Röda Fjädern kampanjen. I den första Röda Fjädern på 1960-talet var vår klubb t.o.m. den tredje bästa i hela landet.

Vår klubb har varit med om att grunda två andra klubbar i Esbo, dvs LC Espoo Leppävaara – Esbo Alberga och LC Espoo Keskusta – Esbo Centrum.

Trots att vår klubb redan uppnått en mogen ålder lider den inte av någon som helst medelålders kris.

Om du är intresserad av Lionsverksamheten, vill inverka på det lokala planet och hjälpa svaga och nödställda i enlighet med Lionsrörelsens principer så är du välkommen med i vår gemenskap. 

Vår takorganisation Lions Club International kan du hitta på nätet via https://www.lionsclubs.org/en